Цени за извозване на битови и строителни боклуци

Отпадъци – строителни и битови

Днес един от най-острите проблеми в региона е утилизацията на строителни и битови отпадъци. Как се решава на практика.? Главното е да знаем, че без съвременните технологии дори на сметището не може. Много региони в страната са получили лиценз за строителство и изграждане на полигон за твърди битови отпадъци.

Извозване на строителни и битови отпадъци на сметище

В помощ на събирането на твърди битови отпадъци, които са крупно габаритни и опасни (медицински препарати и инструменти използвани в домашни условия,  химически източници и електро лампи от всички модели) ще ви помогнат служителите на фирма за хамалски услуги. Те ще доставят контейнери до нужното място със специални капаци, които се отварят с помощта на педал или ръчно, височината, на които е 125 см.

Сметище за строителни и битови отпадъци в София

Всички контейнери трябва да имат капак за защита от атмосферно влияние. Във всеки контейнер трябва да има плътен черен чувал с обем 1 м³ ( при плътност на ТБО 250 кг/м³ и норма за напълване – 1 кг/час за един жител — всеки контейнер е разчетен за 250 човека). Следователно, количеството на контейнерите трябва да съответства на тази норма и само тогава те няма да се препълват.

Работен режим и начини за изхвърляне

На площадката за отпадъци чрез мостови кранове се смъкват железните контейнери и се връща на камиона нов, дезинфекциран и окомплектован чист. Отпадъците, като първо се пресоват сортирани – хартия и картон на едно място, пластмаса, стъкло, метал. Най-сложни за преработване са комбинираните отпадъци. Опасните отпадъци, попаднали в общия поток също се подбират и отправят за преработка.

Демонтаж и извозване на строителен боклук

Дървесината и инертните материали (към тях спадат всички видове строителни материали, като: шлака, камъни, бои и други) се утилизират за личните нужди на комплекса. Дървените изделия се разглобяват и се използват за обустройство на комплекса.

Строителните материали се сортират по технологични показатели за последващо ползване.

Последното, което остава на транспортната лента – това са хранителните отпадъци и органична техника, започващи да загниват. Всички те се натоварват на тракторен тролей и се поставят в траншеи, за преработка на хумус, за последващо образуване на тор. В топлото време на годината може да започне и почистване площадката на сметището. За това на  сметището се копаят траншея, поставя се бутка, за работен кабинет на еколога.