Изнасяне товарене и транспорт на строителни отпадъци в София

Сметище за строителни отпадъци

Извозването на строителни отпадъци се явява много сериозен проблем за строителните фирми. Повечето строители знаят къде да намерят сметище за строителни отпадъци. Опитвайки се бързо да се проведе извозването на строителните отпадъци, някои предприемачи допускат голяма грешка. Защо извозването на строителен отпадък да е грешка?

Изхвърляне на строителни боклуци в София

Не, няма грешка – не самото извозване на строителен отпадък е грешно, а процеса по неговото провеждане. Какво е това строителен отпадък? Това фактически е сбора от целия отпадък на територията на строежа, неговото събиране и извозване на строителния отпадък до полигон.

Фирми за извозване на строителни отпадъци в покрайнините на София

Ето тук не трябва да се бърза, защото преди извозването на строителния отпадък може да се проведе неговата предварителна сортировка. При такъв подход извозването на строителния отпадък става значително по-евтино. Този начин е свързано с това, че много фирми за хамалски услуги извършващи извозване на строителен отпадък предават на полигона за вторично използване след преработка в завода всички строителни отпадъци. Стойността на вторичното използване може съществено да е по-ниска от общата стойност на процеса по извозване, което не е маловажно, особено в нашето съвремие. Така, че на практика извозването на строителни отпадъци може да ви спести и парични средства. Впрочем, повечето фирми, извършващи извозване на строителни отпадъци, веднага ще се съгласят с този момент и те самите ще ви икономисат финансови ресурси.

Какво представляват строителните отпадъци?

Строителните отпадъци и боклуци, са инертни материали, получени в резултат на строителство и събаряне: строителните отломки, бракуваните строителни материали и отпадъци са в резултат на реконструкция на жилища или помещения, които след натрупване трябва да се извозят на полигон за сортиране и утилизация.

Изхвърляне на строителен боклук след къртене в София

Хранилището за строителни отпадъци би трябвало да има площ не по-малко от 4 хектара и дълбочина повече от 9 метра, което ще позволи да се съхранят около 300 000 м3 строителни отпадъци и боклуци.
Предвидена е възможност, за разделяне и максимизация на съхраненият отпадък и отломки, както и неговото повторно използване.
Благодарение на херметичните хранилища се изключва риска от замърсяване на грунда. Предварителното решение за повторно използване на материалите, които са постъпили непосредствено на неконтролируемите сметища.

Служителите от фирма за хамалски услуги строго съблюдават всички екологични норми, като:

– Държавният план за отпадъци от строителството и ремонтните дейности;
– Спазват закона, които регулира правилната утилизация на отпадъците посредством тяхното съхранение на сметището;
– Спазване на декрета, които утвърждава плана за съхранение на строителните отпадъци и отломки;
– Спазване на закона, които регулира преработката и рециклиране на строителните отпадъци и боклуци.