Момчета за товарене и извозване на отпадъци.

Разполагаме с възпитани и чисти работници за демонтаж, изнасяне, товарене и транспорт на отпадъци до сметище за депониране на боклук.

Момчетата идват с пълен набор от инструменти, чували, маски, ръкавици и калцуни.

Може да разчитате на нас за изнасяне на тежки отпадъци от висок етаж без асансьор.

Регламентирани депа за отпадъци.

Всички битови отпадъци, стари мебели, растителни или строителни отпадъци се извозват на съответните депо за депониране или преработване на такъв вид отпадък.

Добри цени за хамали и транспорт.

В цените са включени, демонтаж, събиране, изнасяне, товарене, разтоварване и таксите на депата.