Извозване на битови отпадъци от апартамент в София

Изнасяне на боклуци от София и региона

Почистване на битови отпадъци в София

Почистване на силно замърсени домове

Извозване на боклук от жилище в София

Почистване след агресивен пияница в София

Почистване на фекалии от дома

Извозване с капсула за съхранение на фекалии

Събиране на боклук и извозване до депо

Отводняване на наводнени жилища и мазета

Отводняване и извозване с камион за фекалии

Отводняване на мазета и приземни етажи.